Обучение

СЪОБЩЕНИЕ

      На вниманието на учениците в САМОСТОЯТЕЛНА  форма на   обучение !

      Заявление за явяване на   изпити през Януарската сесия 2018 г се подават в канцеларията на училището до 22.12.2017 г .    

 


СЪОБЩЕНИЕ

Учениците в ЗАДОЧНА форма на обучение, които не са се явили на изпити през първата сесия  на учебната 2017-2018 г . могат да се явят на изпити на  Първата поправителна сесия през м. януари 2018 година. Необходимо е да подадат заявление в канцеларията в срок до 22 декември 2017 г.