ПГЕ „А. С. Попов“


Уважаеми родители на седмокласници,

В периода от 26 до 27.07.2021 г. включително  ще се подават документи за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г. вече са обявени на сайта https://priem.mon.bg/  Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2021 г. (включително), в училището, в което ученикът е приет.

При записване се подават следните документи:

  1. Заявление до директора на училището;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в средни училища.

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

  • не са приети на първо класиране;
  • приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2021 г. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2021 г.Възобновяват се присъствените учебни занятия на всички ученици в дневна форма на обучение, считано от 31.05.2021г.


24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ


Ден на радиото и телевизията 7 май


Заповед – график  за обучение през м. Май 2021

а) на 05.05.2021г. и 07.05.2021г. и от 10.05.2021г. до 14.05.2021г. – присъствено се обучават учениците от 9, 10, 11 и 12 клас;

б) от 17.05.2021г. до 28.05.2021г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас.


Възобновява се присъственият учебен процес от 12.04.2021г. за учениците от ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин при спазване на следния график:

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10, 11 и 12 клас;

б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 10, 11 и 12 клас.

в) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда; индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или в училище;олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

За учениците от 8 клас в периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително –  обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

За учениците от 9 клас в периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. включително – обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Заповед за обучение в електронна среда през април 2021

За учениците от VIII до XI клас в периода от 01.04 до 02.04.2021 г.   – OPEC, от 03.04 до 11.04.2021г. вкл. – ваканция.

За учениците от XII клас в периода от 01.04 до 07.04.2021 г.   – OPEC, от 08.04 до 11.04.2021г. вкл. – ваканция.

 

Календар за Февруари и Март 

График за присъствено обучение в ПГЕ „А. С. Попов“ в изпълнение на Заповед РД-01-98/14.02.2021г. на министъра на здравеопазването

  • от 16.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII, Х, ХI и XII клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от X, XI и XII клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX, Х, ХI и XII класЗаповед за удължаване на ОРЕС от 04.01.2021 до 31.01.2021 г.


По заповед РД09-3457/ 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването, обучението на учениците в дневна и индивидуална форма ще се провежда в електронна среда от разстояние, за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.


график 18.11


Областният щаб взе решение от понеделник, 16 ноември, всички ученици в област Смолян да преминат към присъствена форма на обучение

повече


Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че на 12.11 /четвъртък/ и 13.11.2020/петък/ обучението на учениците ще продължи да се провежда в електронна среда от разстояние.

Бъдете здрави!


 

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда Има още