ПГЕ „А. С. Попов“

Възобновява се присъственият учебен процес от 12.04.2021г. за учениците от ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин при спазване на следния график:

  • а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10, 11 и 12 клас;
  • б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 10, 11 и 12 клас.
  • в) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда; индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или в училище;олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

За учениците от 8 клас в периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително –  обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

За учениците от 9 клас в периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. включително – обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Заповед за обучение в електронна среда през април 2021

За учениците от VIII до XI клас в периода от 01.04 до 02.04.2021 г.   – OPEC, от 03.04 до 11.04.2021г. вкл. – ваканция.

За учениците от XII клас в периода от 01.04 до 07.04.2021 г.   – OPEC, от 08.04 до 11.04.2021г. вкл. – ваканция.

 

Календар за Февруари и Март 

График за присъствено обучение в ПГЕ „А. С. Попов“ в изпълнение на Заповед РД-01-98/14.02.2021г. на министъра на здравеопазването

  • от 16.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII, Х, ХI и XII клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от X, XI и XII клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX, Х, ХI и XII класЗаповед за удължаване на ОРЕС от 04.01.2021 до 31.01.2021 г.


По заповед РД09-3457/ 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването, обучението на учениците в дневна и индивидуална форма ще се провежда в електронна среда от разстояние, за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.


график 18.11


Областният щаб взе решение от понеделник, 16 ноември, всички ученици в област Смолян да преминат към присъствена форма на обучение

повече


Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че на 12.11 /четвъртък/ и 13.11.2020/петък/ обучението на учениците ще продължи да се провежда в електронна среда от разстояние.

Бъдете здрави!


 

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда Има още