ПГЕ „А. С. Попов“


Уважаеми родители на седмокласници,

В периода от 09.08 до 10.09.2021 г. включително  ще се приемат документи за  за прием в VIII клас до попълване на свободните места след трети етап на класиране.

При записване се подават следните документи:

  1. Заявление до директора на училището;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в средни училища.


Възобновяват се присъствените учебни занятия на всички ученици в дневна форма на обучение, считано от 31.05.2021г.


24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ


Ден на радиото и телевизията 7 май


Заповед – график  за обучение през м. Май 2021

а) на 05.05.2021г. и 07.05.2021г. и от 10.05.2021г. до 14.05.2021г. – присъствено се обучават учениците от 9, 10, 11 и 12 клас;

б) от 17.05.2021г. до 28.05.2021г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас.


Възобновява се присъственият учебен процес от 12.04.2021г. за учениците от ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин при спазване на следния график:

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10, 11 и 12 клас;

б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 10, 11 и 12 клас.

в) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда; индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или в училище;олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

За учениците от 8 клас в периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително –  обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

За учениците от 9 клас в периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. включително – обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Заповед за обучение в електронна среда през април 2021

За учениците от VIII до XI клас в периода от 01.04 до 02.04.2021 г.   – OPEC, от 03.04 до 11.04.2021г. вкл. – ваканция.

За учениците от XII клас в периода от 01.04 до 07.04.2021 г.   – OPEC, от 08.04 до 11.04.2021г. вкл. – ваканция.

 

Календар за Февруари и Март 

График за присъствено обучение в ПГЕ „А. С. Попов“ в изпълнение на Заповед РД-01-98/14.02.2021г. на министъра на здравеопазването

  • от 16.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII, Х, ХI и XII клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от X, XI и XII клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX, Х, ХI и XII класЗаповед за удължаване на ОРЕС от 04.01.2021 до 31.01.2021 г.


По заповед РД09-3457/ 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването, обучението на учениците в дневна и индивидуална форма ще се провежда в електронна среда от разстояние, за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.


график 18.11


Областният щаб взе решение от понеделник, 16 ноември, всички ученици в област Смолян да преминат към присъствена форма на обучение

повече


Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че на 12.11 /четвъртък/ и 13.11.2020/петък/ обучението на учениците ще продължи да се провежда в електронна среда от разстояние.

Бъдете здрави!


 

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда

На 09.10.2020г. по повод 108 години от освобождението на гр. Девин и региона се проведе турнир по тенис на маса, на срещите във възрастова група 8 – 9 клас, учениците от ПГЕ „А. С. Попов“ заеха първите три места.

 

 

15.09.2020г.

 

 

I-во класиране на учениците след VII клас

за учебната 2020/2021 г.


Прием за учебната 2020/2021 г.


7 МАЙ    ПАТРОНЕН ПРАЗНИК     Този празник е най-значимият, най-вълнуващият за едно училище,  повод  е  не само за равносметка и вглеждане в историята, но и поглед към бъдещето. Винаги  се празнува много тържествено, с рецитал, песни, музика, танци… .  Днес, поради необичайната обстановка в страната,  празникът  ни е по- различен, нетрадиционен – ВИРТУАЛЕН.

Има нещо величествено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух. Всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го предадеш на поколенията,  да го развиват, пазят и да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините хиляди хора. Обединява ни с онова нещо, позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази, и носи само в сърцето.

43 – четиридесет и три  години с всеотдайност,  творчески плам и вдъхновение учителите и учениците непрестанно изграждат единствената  в община Девин професионална   гимназия.

Началото е през  март 1977 година, когато  със заповед на министъра на народната просвета е основано като Средно професионално – техническо училище  по електротехника със  специалности: „Монтьор на радиотелевизионна техника“, „Монтьор на слаботокови апаратури“,  „Шлосер – монтьор“.

 Учителският колектив и учениците,  под ръководството на първия директор,  Стою Пищалов   създават стабилна основа за съществуването на училището

Насочеността на професиите повлиява   при  избора на   патрона на   училището

Александър Степанович Попов

руски учен, физик,  със световна известност.

Надарен с аналитичен ум, той  открива «лъчите на електрическата сила» и  започва внимателно да изследва електромагнитните вълни. За разлика от повечето учени, виждащи в тези вълни просто любопитно физическо явление, той съумява да оцени тяхното практическо значение и се насочва към техническата реализация на откритието — създаване на прибор за приемане на сигнали от разстояние.

На 7 май 1895 г. в препълнената зала за заседания на Руското физико-химично общество   Александър Попов прави съобщение за първите резултати от своята работа и демонстрира създадения от него радиоприемник.

7 май е рождения  ден на радиото и наш  патронен празник

През 1995 година училището е преобразувано  в  Техникум по електротехника със специалности: „Радиотехника и телевизия“, „Съобщителна техника“, „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, „Оператор на металорежещи машини“.

От  2003 година е  професионална гимназия по електротехника със специалности: „Електронна техника“, „Съобщителна техника“, „Електрообзавеждане на производството“, „Бизнес – администрация“,  „Организация на хотелиерството“.

Откликвайки на потребностите на района от кадри,  в училището непрекъснато се променят изучаваните специалности.

С поглед назад във времето – мога да кажа, че ние създадохме отношения, очаквания и  обществени нагласи към професионалното  образование.

Учениците – 41 випуска, над 5000, жизнерадостни, палави, но и устремени,  отдадени на професията. Днес повечето от тях сърдечно благодарят  за придобитите в училището  знания и умения, чрез които са успели в живота и заемат ръководни длъжности,  доказват  се  като специалисти в региона, страната и чужбина. Разнасят славата на училището по целия свят , от  Америка  до Япония и от Швеция до Австралия.

А учителите – те са стотици, всеотдайни, оставили незаличими следи в нашата летопис. Много имена, много лица, много спомени  и винаги  за весели и щастливи моменти  от живота на училището.

Нашето училище, то е същото, продължава да дава знания и да обучава професионалисти, да   подготвя учениците си като добри специалисти, стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване.

Днес гимназията предоставя на младите хора избор за обучение в различни направления и подготвя кадри за най- актуалните  сектори – компютърния, хотелиерството, бизнес-администрацията, автоматизираното   производство, икономиката. Всяка година  проучваме потребностите на пазара и се насочваме към нови професии.

Младите хора в училището винаги търсят  изява, стремят се   да бъдат по-различни, по-знаещи и по-можещи от своите връстници.

Навсякъде името на ТЕХНИКУМА в Девин  е знак за  оригиналност, професионални знания и умения.  Успешната им реализация на пазара на труда е най-точния показател за качеството на полученото професионално образование. Това ми дава основание да заявя, че ПГЕ „А.С.Попов“ гр.Девин   заема достойно и важно място в обществото, чрез специалистите, които създава. Създаваме граждани на света! Създаваме личности на успеха!

В този тържествен ден  отправям най-искрени и сърдечни пожелания към всички, да сме живи и здрави, за да продължим мисията си  да изграждаме  бъдещето на България!

Да си пожелаем смели мечти и безкрайни хоризонти  и всички заедно да продължим да градим един по-добър свят!

 

07.05.2020 г.                                                       ЗЕЛМА БЕЛБЕРОВА

гр. Девин                                                            ДИРЕКТОР на ПГЕ „А.С.ПОПОВ“

Презентация на ПГЕ „А.С. Попов“ гр. Девин


ВАЖНО ! ! !

На основание Заповед №РД 01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

Преустановяват се  учебните занятия  до 29.03.2020 г. включително !!!

Учебните занятия ще се възобновят на 30.03.2020 г., понеделник от 8.00 часа  по установеното седмично  разписание на часовете.


ВАЖНО ! ! !

На основание Заповед №РД 01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

Преустановяват се  учебните занятия в област Смолян от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително

 ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Учебните занятия ще се възобновят на 12.03.2020 г., четвъртък от 8.00 часа  по установеното седмично  разписание на часовете.


ВАЖНО ! ! !

На основание писмо на РЗИ  Смолян с изх. № РД-01-4-1от 27.01.2020 г.

Преустановяват се  учебните занятия в област Смолян от 28.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително

 / ГРИПНА ВАКАНЦИЯ /

Учебните занятия ще се възобновят на 03.02.2020 г., понеделник, от 8.00 часа     по установеното седмично  разписание на часовете.


Професионалната гимназия  по електротехника „А. С. Попов“ гр. Девин е създадена през 1977 година със Заповед на Министъра на Народната просвета, като Средно професионално техническо училище.     

През 1995 година училището е преобразувано в Техникум по електротехника.

През 2003 година прераства в Професионална гимназия по електротехника.

 През дългогодишната история на училището са завършили над четири хиляди ученици, които в миналото и днес са се доказали като специалисти в региона, страната и чужбина.

Специалностите, които се изучават са съобразени с реалните нужди на града и региона от специалисти в области, определени за приоритетни в Стратегията за развитие на Община Девин. В резултат на това по-голямата част от завършилите ученици намират работа по специалността.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *