ПГЕ „А. С. Попов“

В   А   Ж   Н   О   !  !  !

Относно: ПРИЕМ на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.

Във връзка с приема на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г., кандидатите е необходимо да извършат следните дейности:

  • След получаване на Служебната бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и Математика и след получаване на Свидетелството за завършено основно образование, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г.
  • Учениците ще могат да подават заявления за участие в класирането по електронен път – самостоятелно или на място в училище.
  • Адресите на двата сайта, на който ще могат да се подават заявления за кандидатстване след VII клас са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Независимо през кой сайт ще бъде подадено заявлението, то ще бъде прието.
  • Учениците, които кандидатстват за паралелки в Професионални гимназии е необходимо да представят Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика. При подаване на онлайн заявление за кандидатстване е необходимо да се качи сканирано копие на медицинското свидетелство.
  • Записването на приетите ученици на първи етап на класирането или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2019 г.
  • Участието във втори етап на класирането става с подаване на заявление по образец, което се попълва в училището.
  • До 22.07.2019 г. включително, става записването на приетите ученици на втори етап на класиране.
  • От 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. е срокът за подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
  • До 31.07.2019 г. включително е записването на приетите ученици на трети етап на класиране.

Прием за учебната 2019/2020 година в ПГЕ „А.С. Попов“ гр. Девин – подробности за предлаганите специалности научете тук


Професионалната гимназия  по електротехника „А. С. Попов“ гр. Девин е създадена през 1977 година със Заповед на Министъра на Народната просвета, като Средно професионално техническо училище.     

През 1995 година училището е преобразувано в Техникум по електротехника.

През 2003 година прераства в Професионална гимназия по електротехника.

 През дългогодишната история на училището са завършили над четири хиляди ученици, които в миналото и днес са се доказали като специалисти в региона, страната и чужбина.

Специалностите, които се изучават са съобразени с реалните нужди на града и региона от специалисти в области, определени за приоритетни в Стратегията за развитие на Община Девин. В резултат на това по-голямата част от завършилите ученици намират работа по специалността.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *