Задочна форма на обучение

                                   СЪОБЩЕНИЕ

Поправителните сесии за учениците от задочна форма на обучение са, както следва :                                                                                                                                          За 11 клас–  от 01 до 14 септември. Заявления се подават в канцеларията на училището до 26.08.2020 г. вкл.

За 12 клас  през м. януари 2021 г. . Заявления се подават в канцеларията на училището до 22.12.2020 г. вкл.

ГРАФИЦИ НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ ЮЛСКАТА СЕСИЯ НА 2020 г.

Изпити 07.2020 г. 12 кл. ЗФО

Изпити 07.2020 г. 11 кл. ЗФО

 

СЪОБЩЕНИЕ

Учениците от задочна форма на обучение, желаещи да се явят на поправителни изпити е необходимо да подадат заявление в канцеларията  или на електронната поща на училището до 3.07.2020 г. влючително.                                                                  За 11 клас е първа поправителна сесия на втората изпитна сесия от м юни. През м. септември е втората поправителна сесия.

За12клас е втора поправителна сесия. Могат да се явят на изпити и от първата сесия, от м. ноември и януари. Желаещите дванадесокласници от задочна форма в срок от 01 до 17.07.2020 г могат да подадат заявление за явяване на ДЗИ.

 

Публикуваме графиците за изпити на  учениците от ЗФО през м. юни 2020 г 

ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 12 кл. ЗФО0001

ГРАФИК ИЗПИТИ 11 КЛАС ЗФО 06.2020 Г.0001

На изпитите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО   се  спазват противоепидемичните изисквания в затворени помещения. Носят се маски и  се дезинфекцират ръцете.

ГРАФИК изпити ЗФО май 2020 г0001

Във връзка  с продължаването на извънредното положение в страната до 13 май  обучението на учениците в задочна форма ще продължи дистанционно, по електронен път. ИЗПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ  ПРИ ЗАВРЪЩАНЕТО НИ В УЧИЛИЩЕ.

ГРАФИК 11о март-април 2020 г.0001

ГРАФИК 12о II-ра сесия март-април 2020 г.0001 

                                                                          В А Ж Н О !!!                                                              

    Във връзка с въвеждането на извънредно положение в Република България свързано с   разпространението на коронавируса  и  преустановяването на  учебните занятия в училищата  до 29.03.2020 г. обучението на учениците ЗАДОЧНА ФОРМА  ще се осъществява по електронен път. Всички ученици да предоставят на класните ръководители електронните си пощи.                       Предвид извънредните обстоятелства, своевременно ще бъдете информирани за промените.                                                                                                        ПРИЗОВАВАМ   да се  спазват стриктно установените противоепидемични мерки и ограничения  за запазване  здравето и живота на всички.

  от 04.03. до 16.03.2020 г. всички ученици 12 клас,ЗАДОЧНА форма  на обучение, трябва да подадат заявление за явяване  на Държавни зрелостни изпити.   Формулярът се попълва в канцеларията на училището.

2019график зад.12   График на учебните часове и изпитите м.X  и м. XI 2019 г. 2019график зад.11    График на учебните часове и изпитите м. Х и м.XI 2019 г.

Учениците от 10 и 11 клас ЗФО, неявили се на изпити на редовните и първите поправителни  сесии  могат да се явят на изпити на  ВТОРАТА  ПОПРАВИТЕЛНА сесия през м. СЕПТЕМВРИ. 2019 г.                                                                                 Заявления за явяване на изпити се подават в канцеларията на училището.      Срок – 29.08.2019 г. Учениците от 10 и 11 клас ЗФО, неявили се на изпити на редовната сесия през м. април 2019 г., могат да се явят на ПЪРВАТА ПОПРАВИТЕЛНА сесия през м. юни.   Необходимо е да подадат заявление.         Срок – 14.06.2019 г.

График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 10-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г. – 2-ри срок. График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 11-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г. – 2-ри срок


График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 10-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г. – 1-ви срок. График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 11-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г. – 1-ви срок


ВАЖНО! 

        Изпитите за СЕПТЕМВРИЙСКАТА,  втора поправителна сесия за учениците Задочна форма на обучение 9 и 10 клас започват на 03.09. 2018 г.                        Първият изпит е по БЕЛ. Подалите заявление за изпит по този предмет  да се явят на 03.09. в 9.00 ч.          Информация за  датите  на останалите изпити  ще получите в канцеларията на гимназията или на телефон 0878585888.   График на учебните часове и изпитите ЗФО 9-ти клас – 2-ра сесия. График на учебните часове и изпитите ЗФО 10-ти клас – 2-ра сесия.


График на сесиите за учебната 2017-2018 година, Учебните занятия и изпити през ПЪРВА  сесия, X клас, задочна форма на обучение, специалност „Организация на хотелиерството“ График 10 кл. График на сесиите за учебната 2017-2018 година, Учебните занятия и изпити през ПЪРВА  сесия, IX клас, задочна форма на обучение, специалност „Организация на хотелиерството“ График 9 кл.


Учениците задочна форма на обучение, които  НЕ СА СЕ ЯВИЛИ   на изпитите  през  ПЪРВАТА или  ВТОРАТА сесия на учебната 2016 –  2017 г. ,  могат да се явят на  ПОПРАВИТЕЛНА  изпитна   сесия  през м. Септември. Необходимо е да подадат заявление в канцеларията на училището  в срок до 04..09.2017 г 

  1.   Организация на хотелиерството.

Учебен план Конспект по английски език