Задочна форма на обучение

Учениците от 10 и 11 клас ЗФО, неявили се на изпити на редовните и първите поправителни  сесии  могат да се явят на изпити на  ВТОРАТА  ПОПРАВИТЕЛНА сесия през м. СЕПТЕМВРИ. 2019 г.                                                                                 Заявления за явяване на изпити се подават в канцеларията на училището.      Срок – 29.08.2019 г.

Учениците от 10 и 11 клас ЗФО, неявили се на изпити на редовната сесия през м. април 2019 г., могат да се явят на ПЪРВАТА ПОПРАВИТЕЛНА сесия през м. юни.   Необходимо е да подадат заявление.         Срок – 14.06.2019 г.

График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 10-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г. – 2-ри срок.

График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 11-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г. – 2-ри срок


График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 10-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г. – 1-ви срок.

График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 11-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г. – 1-ви срок


ВАЖНО! 

        Изпитите за СЕПТЕМВРИЙСКАТА,  втора поправителна сесия за учениците Задочна форма на обучение 9 и 10 клас започват на 03.09. 2018 г.                        Първият изпит е по БЕЛ.

Подалите заявление за изпит по този предмет  да се явят на 03.09. в 9.00 ч.          Информация за  датите  на останалите изпити  ще получите в канцеларията на гимназията или на телефон 0878585888.

 

График на учебните часове и изпитите ЗФО 9-ти клас – 2-ра сесия.

График на учебните часове и изпитите ЗФО 10-ти клас – 2-ра сесия.


График на сесиите за учебната 2017-2018 година, Учебните занятия и изпити през ПЪРВА  сесия, X клас, задочна форма на обучение, специалност „Организация на хотелиерството“

График 10 кл.

График на сесиите за учебната 2017-2018 година, Учебните занятия и изпити през ПЪРВА  сесия, IX клас, задочна форма на обучение, специалност „Организация на хотелиерството“

График 9 кл.


Учениците задочна форма на обучение, които  НЕ СА СЕ ЯВИЛИ   на изпитите  през  ПЪРВАТА или  ВТОРАТА сесия на учебната 2016 –  2017 г. ,  могат да се явят на  ПОПРАВИТЕЛНА  изпитна   сесия  през м. Септември.

Необходимо е да подадат заявление в канцеларията на училището  в срок до 04..09.2017 г 

  1.   Организация на хотелиерството.

Учебен план

Конспект по английски език