Дейности по проекта

  • „Българския език и литература – лесни и интересни“

  • „Празничен календар“

  • Клуб „ЕЛЕКТРИК СПОРТ“

  • Клуб „ЗАБАВНА ЕЛЕКТРОНИКА“

  • Клуб „ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ“

  • Клуб „Млад преводач“
  • Увод в програмирането С++