КТТ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

ПРОФЕСИЯ:             523050    ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ:      5230501  КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Пълният курс на обучение дава възможност за:

  • придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно  образование;
  • придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална  квалификация;

Трета степен на професионална квалификация  и средно образование се придобива след успешно завършен ХІІ  клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Техник на компютърни системи  по съответната специалност.

nip_5230501-3_121121