Иновации в действие 2024

Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации 20-23 март 2024 г.

УЧИЛИЩЕ ДОМАКИН:  ПГЕ „А. С. ПОПОВ“ – ГР. ДЕВИН

ПАРТНЬОРСКИ УЧИЛИЩА:

  • Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Петрич – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

  • Професионална гимназия по техника и мениджмънт Христо Ботев, гр. Ботевград
  • Обединено училище „Братя Миладинови“, с. Конарско, обл. Благоевград

 

 

Автоматизирани системи