Иновации в действие 2022

Иновации в действие 2022

Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации 23-26 март 2022г.

УЧИЛИЩЕ ДОМАКИН:  ПГЕ „А. С. ПОПОВ“ – ГР. ДЕВИН

ПАРТНЬОРСКИ УЧИЛИЩА:

  • Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

  • Основно училище „Пейо Яворов“, гр./с. Гьоврен

  • Основно училище “ Елин Пелин“
    обл. Бургас,  с. Дъбник

Презентация

Иновативен предмет: „WEB програмиране“ – 1 час седмично с четиригодишна програма за  ученици в специалност „Автоматизация на непрекъснатите производства“- Xа клас през 2021-2022 учебна година.

Работа по групи: Презентация1,Презентация2

 

Посещение в Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков

26-28 април 2022г.

Презентация