Екоучилища

Програмата „Екоучилища“ е инициирана съвместно от „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“ с подкрепата от МОСВ и МОН.

ЕКОКОД

DevinEcoschools project_BG_ РУО_10.08.2022

Учебните заведения с най-добри резултати по програмата ще бъдат отличени с престижната световна награда на програма „Екоучилища” – „Зелен флаг”

vedri.bg

Българско движение „Син флаг“ (blueflag.bg)