Самостоятелна форма на обучение


Изпитите за учениците  от всички класове Самостоятелна форма на обучение, Септемврийска сесия 2018 г   започват на 03.09.2018 г.                                                  Първият изпит е по БЕЛ. Подалите заявление за явяване на изпит по този предмет да се явят на 03.09. в 9.00ч в стая  13 на училището.

график_изпити_СФО_2018

условия_ред _изпити_СФО

Условия и ред за организиране на изпитите в самостоятелна форма

Учениците в САМОСТОЯТЕЛНА  форма на обучение, които желаят да се явят на изпити  през СЕПТЕМВРИЙСКА   сесия ,  трябва  да подадат заявление, в канцеларията на училището,  до  29.08.2017 г . включително.