Самостоятелна форма на обучение


Учениците в САМОСТОЯТЕЛНА  форма на обучение, които желаят да се явят на изпити  през СЕПТЕМВРИЙСКАТА    сесия ,  трябва  да подадат заявление, в канцеларията на училището.            Срок    29.08. 2019 г .

 

 

Изпитите за учениците  от всички класове Самостоятелна форма на обучение, Юлска  сесия 2019 г   започват на 02.07.2019 г. 

 

 

условия_ред _изпити_СФО

Условия и ред за организиране на изпитите в самостоятелна форма

Учениците в САМОСТОЯТЕЛНА  форма на обучение, които желаят да се явят на изпити  през СЕПТЕМВРИЙСКА   сесия ,  трябва  да подадат заявление, в канцеларията на училището,  до  28.08. / за всяка година/ .