Учители

Име Фамилия Преподава по:
е-mail:
инж. Севда Тюфекчиева Информационни технологии sevda.tyufekchieva@pgedevin.com
Златина Славчева Български език и литература; zlatina.slavcheva@pgedevin.com
Севда Моллова  Английски език; Френски език; sevda.mollova@pgedevin.com
Христина Кичукова  Английски език hristina.kichukova@pgedevin.com
Михаил Станчев  Математика; Информационни технологии; mihail.stanchev@pgedevin.com
Адриана Прингова  История и цивилизация; География и икономика; adriana.pringova@pgedevin.com
Бинка Иванова  Биология и ЗО; Химия и ООС;  Музика; binka.ivanova@pgedevin.com
Съби Р. Кафеджиев  Физическо възпитание и спорт; s.kafedjiev@pgedevin.com
инж. Петър Пейков Теория и практика в направление  Компютърни науки petar.peykov@pgedevin.com
инж. Румен Сертов Теория и практика в направление Електроника, автоматизация и компютърна техника rumen.sertov@pgedevin.com
Съби Д. Кафеджиев Практика в направление Електроника, автоматизация и компютърна техника sabi.kafedzhiev@pgedevin.com
инж. Севда Синапова Теоретично и практическо обучение в направление Хотелиерство и Компютърни науки sevda.sinapova@pgedevin.com
инж. Снежана Василева  Теоретично и практическо обучение по икономически  дисциплини snezhana.vasileva@pgedevin.com
Аделина Кирилова Практическо обучение по икономически дисциплини adelina.kirilova@pgedevin.com
Анжела Каменова Философия, Право anjela.kamenova@pgedevin.com