Учители

Име Фамилия Преподава по:
Зелма Белберова  Философия; Психология и логика;
Адриана Прингова  История и цивилизация; География и икономика;                    Свят и личност; Етика и право;
Бинка   Иванова  Биология и ЗО; Химия и ООС; Физика и астрономия;       Музика;  Изобразително изкуство;
Златина Славчева Български език и литература;
Васил   Сираков  Физическо възпитание и спорт;
Димитър Вишанин Теория и практика в направление  Компютърни науки, специалност КТТ
инж. Петър Пейков Теория и практика в направление  Компютърни науки, специалност КТТ
Михаил Станчев  Математика; Информатика; Информационни технологии;
Севда Моллова  Английски език; Френски език;
инж. Севда Синапова Теоретично и практическо обучение в направление Хотелиерство и Компютърни науки
инж. Снежана Василева  Теоретично и практическо обучение по икономически               дисциплини
Аделина Кирилова Теоретично и практическо обучение по икономически               дисциплини
Христина Кичукова  Английски език