Дневна и дуална форма на обучение

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Намалена продължителност на учебните часове 4.12.2023

ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

час VIII ХII клас
I 8:00 ч. – 8:45 ч.
II 8:55 ч. – 9:40 ч.
III 9:50 ч. – 10:35 ч.
Голямо междучасие 10.35 ч. – 11.00 ч. –
IV 11:00 ч. – 11:45 ч.
V 11:55 ч. – 12:40 ч.
VI 12:50 ч. – 13:35 ч.
VII 13:45 ч. – 14:30 ч.

 

13.00 ч. – 16.30 ч. – Провеждане на консултации, Час на класа, Час за спортни дейности, ФВС /модул/, занимания по интереси, работа по проекти по графици утвърдени от директора

График за консултации 2 срок

График за провеждане на часа за спортни дейности в VIII, IX, X, XI и XII клас.

За VIII, X и XI клас часовете се провеждат с продължителност 2 /два/ учебни часа през седмица

VIII-а клас        – от 14:30 – вторник – нечетна дата

VIII-б клас         – от 14:30 – вторник – четна дата

IX-а клас            – от 13:40 – понеделник

IX-б клас            – от 14:30 – понеделник

X-а клас             – от 13:40 – четвъртък

X-б клас             – от 14:30 – четвъртък 

XI-а клас            – от 14:30 – сряда– нечетна дата

XI-б клас            – от 14:30 – сряда– четна дата

XII- а клас         – от 13:40петък

Спортен календар ПГЕ