Дневна и дуална форма на обучение

Седмично разписание за2-ри срок 2021-2022

График за консултации

График за провеждане на часа за спортни дейности в VIII, IX, X, XI и XII клас. Часовете се провеждат с продължителност 2 учебни часа през седмица.

VIII-а клас          – от 14:30 – четвъртък – нечетна дата

VIII-б клас          – от 14:30 – четвъртък – четна дата

IX-а клас             – от 14:30 – вторник – нечетна дата

IX-б клас             – от 14:30 – вторник – четна дата

X-а клас              – от 14:30 – сряда – нечетна дата

X-б клас              – от 13:00 – сряда – четна дата

XI-а клас             – от 14:30 – понеделник – нечетна дата

XII- а клас           – от 14:30 – понеделник – четна дата

Спортен календар