ДЗИ и НВО

Държавни зрелостни изпити и НВО за X клас

 Важни дати за ДЗИ: 

Сесия август  – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

  • Защита на дипломен проект на 23.08.2023 г. от 09:00 ч.

Сесия май  – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26-31 май 2023 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

  • Защита на дипломен проект на 17.05.2023 г. и 22.05.2023г., по график.

Възможни изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните ДЗИ са следните предмети:
БЕЛ (ООП); БЕЛ (ПП)
Математика (ООП); Математика (ПП)
История и цивилизации (ПП); География и икономика (ПП); Философия (ПП); Биология и здравно образование (ПП); Химия и опазване на околната среда (ПП); Физика и астрономия (ПП)
Информационни технологии (ПП); Информатика (ПП)
Предприемачество (ПП); Музика (ПП); Изобразително изкуство (ПП)
Английски език (ПП – В1.1); Английски език (ПП – В1); Английски език (ПП – В2); Английски език (ООП – А2); Английски език (ООП – В1.1); Английски език (ООП – В1); Английски език (ООП – В2.1)
Немски език (ПП – В1.1); Немски език (ПП – В1); Немски език (ПП – В2); Немски език (ООП – А2); Немски език (ООП – В1.1); Немски език (ООП – В1); Немски език (ООП – В2.1)
Френски език (ПП – В1.1); Френски език (ПП – В1); Френски език (ПП – В2); Френски език (ООП – А2); Френски език (ООП – В1.1); Френски език (ООП – В1); Френски език (ООП – В2.1)
Испански език (ПП – В1.1); Испански език (ПП – В1); Испански език (ПП – В2); Испански език (ООП – А2); Испански език(ООП – В1.1); Испански език (ООП – В1); Испански език (ООП – В2.1)
Италиански език (ПП – В1.1); Италиански език (ПП – В1); Италиански език (ПП – В2); Италиански език (ООП – А2); Италиански език(ООП – В1.1); Италиански език (ООП – В1); Италиански език (ООП – В2.1)
Руски език (ПП – В1.1); Руски език (ПП – В1); Руски език (ПП – В2); Руски език (ООП – А2); Руски език(ООП – В1.1); Руски език (ООП – В1); Руски език (ООП

06.02. – 21.02.2023 г. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК 

до 18.05.2023 г. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане


Важни дати за НВО в Х клас:

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 19 юни 2023 г.

01.02. – 17.02.2023 г. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и/или за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас 

до 10.05.2023 г. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО