ДЗИ и НВО

Държавни зрелостни изпити и НВО за X клас

 Важни дати за ДЗИ: 

Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29-2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

27.06. – 8.07.2022 г. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК 

до 23.08.2022 г. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане


Важни дати за НВО в Х клас:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

02.02. – 18.02.2022 г. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и/или за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас 

до 10.05.2022 г. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО