Изпити

Правила за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

Заповед за допълнителна поправителна сесия октомври 2020 – график

Заповед за провеждане на изпити Септемврийска сесия 2019/2020 учебна година.

График за провеждане на изпити Септемврийска сесия 2019/2020 учебна година.