Стипендии

  • Стипендия  – 30 лв./ месец (за всички ученици записани в VIII клас за учебната 2021/2022 учебна година)
  • Допълнителна стипендия от работодател – 50 лв./месец (за специалност „Автоматизирани системи“
  • За постигнати Образователни резултати
  • За подпомагане на достъпа до образование, за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родител