Прием

ОБЯВА 2021

Прием за 2021-2022 учебна година

  • Електрообзавеждане на производството — II-ра степен на професионална квалификация.

Професия: Електромонтьор

  • Автоматизирани системи — II-ра степен на професионална квалификация.

Професия: Монтьор по автоматизация

  • Икономическа информатика – III-та степен на професионална квалификация.

Професия: Икономист-информатик

  • Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – II-ра степен на професионална квалификация.

Професия: Изпълнител на термални процедури

БРОШУРА  2021-22