Прием

Заявка от работодател за учебната 2024/2025 година

 

 

 

                                  Клас                                   Описание Брой свободни места

 

8 Електрически машини  и апарати – дуална 0
8 Ресторантьор – дуална 8
8 Изпълнител на термални процедури – дуална 0
8 Автоматизирани системи – дуална 3

 

При записване се подават следните документи:

 1. Заявление до директора на училището;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в средни училища.

Прием за 2023-2024 учебна година

 • Електрически машини и апарати — III-та степен на професионална квалификация – дуална система на обучение /обучение чрез работа/

Професия: Електротехник

 • Автоматизирани системи — II-ра степен на професионална квалификация – дуална система на обучение /обучение чрез работа/

Професия: Монтьор по автоматизация

 • Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – II-ра степен на професионална квалификация – дуална система на обучение /обучение чрез работа/

Професия: Изпълнител на термални процедури

 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – III-та степен на професионална квалификация  – дуална система на обучение /обучение чрез работа/

Професия: Ресторантьор

 • Стипендия  – 30 лв./ месец (за всички ученици записани в VIII клас за учебната 2023/2024 учебна година)
 • Допълнителна стипендия от работодател – 50 лв./месец (за специалност „Автоматизирани системи“)

Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 1. заявление до директора;
 2. оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
 3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии

Работно време в ПГЕ „А. С. Попов“ на комисията по прием на документи:

от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.до 16:00 ч. – всеки делничен ден.

Училище гнездо по информация на РУО Смолян.