Прием

Свободни места за осми клас  след първо класиране 2022Областен център за прием на документи за 8-ми клас

Прием за 2022-2023 учебна година

  • Електрообзавеждане на производството — II-ра степен на професионална квалификация.

Професия: Електромонтьор

  • Автоматизирани системи — II-ра степен на професионална квалификация.

Професия: Монтьор по автоматизация

  • Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – II-ра степен на професионална квалификация – дуална форма на обучение

Професия: Изпълнител на термални процедури

  • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – II-ра степен на професионална квалификация

Професия: Ресторантьор

  • Стипендия  – 30 лв./ месец (за всички ученици записани в VIII клас за учебната 2022/2023 учебна година)
  • Допълнителна стипендия от работодател – 50 лв./месец (за специалност „Автоматизирани системи“)

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Свободни места за осми клас след трето класиране

  • Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  1. заявление до директора;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии

Работно време в ПГЕ „А. С. Попов“ на комисията по прием на документи:

от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.до 16:00 ч. – всеки делничен ден.