Съобщения / Новини

График за обучение от разстояние в електронна среда:

  • VIII, IX и XI клас за периода от 21.02.2022г. до 25.02.2022г.
  • X и XII клас за периода от 14.02.2022г. до 18.02.2022г.
  • VIII, IX и XI клас за периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022г.

Заповед ОРЕС за  12а клас от 10.01.2022 до 14.01.2022г. 


Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще се извършва по следния график:
За IXа, IXб, ХIа и XIIа клас за периода от 08.11.2021г. до 12.11.2021г.
За VIIIа, VIIIб, Xа и Хб клас за периода от 16.11.2021г. до 19.11.2021г.
За всички класове на 15.11.2021г. – денят след изборите


Безплатен очен скрининг за деца и младежи 2021 – KWIAT България

Свободно работно място – образователен медиатор

Свободно работно място –  майстор поддръжка

Свободно работно място – домакин


Изключителен професионалист със светла душа,  вдъхновяващ  учител,  грижовен класен ръководител, отзивчив колега, изключително отговорен, безкрайно всеотдаен на семейство и близките си.

Ще остане завинаги в сърцата ни, като ярък лъч за по-добър свят.

Дълбок поклон пред светлата му памет!

Михаил Станчев /1959-2020/


Свободно работно място

доклад свободно работно мястоСвободни места за прием на  ученици

Специалност

Паралелка/група Брой свободни места Максимален брой ученици
5230801 АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ VIIIa 11 26
5220204 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО VIIIб/1-ва група 6 13
7620301 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО

И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА

VIIIб/2-ра група 5 13

 

График за 4-то класиране, при запазени критерии:

Дейности Срок
Прием на документи за обявените свободни места от 17.08.2020г. до 31.08.2020г.
Обявяване на резултати 01.09.2020г.
Записване на приети ученици 02.10.2020г.

Свободни работни места виж

Прием за учебната 2020/2021 г.


ВАКАНЦИЯТА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ  е от 17.04. до 20.04.2020г. вкл.

На 21.04. учебните занятия  ще продължат по електронен път,

от 8.30 ч. по седмичното разписание за 2-ри срок.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ  МЕРКИ!

ОСТАНЕТЕ    ВКЪЩИ! 

                                                                                                                                                                                                                                    Зелма Белберова – Директор


На основание Заповед № РД- 01 -154 от 26.03.2020г  на министъра на здравеопазването, мерките за ограничаване на Коронавируса  продължават до 12.04.2020 г.

Обучението  на учениците ще продължи дистанционно,  в електронната платформа Google classroom.

СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ! 

 ОСТАНЕТЕ    ВКЪЩИ! 

                                                                                                                                                                              Зелма Белберова – Директор


Уважаеми родители,                                                                                                                  Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.                                                                                    Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.                                                                                            Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.                                                                            Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

  За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

–  Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

  – Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

–  Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

– Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

       Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.                                                                                                                                     Мария Семерджиева – Началник на  РУО Смолян


В А Ж Н О !!!                                                              

     Уважаеми родители, ученици,  във връзка с въвеждането на извънредно положение в Република България свързано с   разпространението на коронавируса  и  преустановяването на  учебните занятия в училищата  до 29.03.2020 г. , обучението на учениците ще се осъществява по актуализирано учебно  седмично разписание чрез електронната платформа Google classroom.
Препоръчвам на родителите да подсигурят на децата си електронни устройства,  да ги подпомагат и контролират за нормалното протичане на дистанционното  обучение.
ПРИЗОВАВАМ учениците  да спазват стриктно установените противоепидемични мерки и ограничения  за запазване  здравето и живота на всички.

Директор ПГЕ „А.С. Попов“ – Зелма Белберова


  Преустановяване на учебните занятия в област Смолян от 28.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително       / ГРИПНА ВАКАНЦИЯ /                                                     На основание писмо на РЗИ  Смолян с изх. № РД-01-4-1от 27.01.2020 г.

Учебните занятия ще се възобновят на 03.02.2020 г., понеделник, от 8.00 часа     по установеното седмично  разписание на часовете.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Министерството на образованието и науката организира 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО, 

от 09.12 до 13.12.2019 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ:     ЧЕТЕНЕТО

                                                      Галерия


Ученици от 12 клас се учат как се бутилира вода.


На 29.11.2019 г. /петък/ от 12.00 часа, в ПГЕ „А.С. ПОПОВ“ ще се проведе                                СПОРТЕН ПРАЗНИК ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА,                                                под надслов   „СПОРТУВАЙ! НЕ БЪДИ АГРЕСИВЕН“                       организиран от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните  към община Девин, във връзка с Международния ден на толератността.

 


Свободни места в   VIII клас,  за учебната  2019 -2020 година

 1. Професия: „Техник по автоматизиция“                                              Специалност: „ Автоматизация на непрекъснатите производства“                            1 / едно/ своободно място
 2.  Професия: „Работнок в хранително –  вкусовата промишленост“  Специалност: „Хранително – вкусова промишленост“                                                3  /три/ свободни места

 


                                            С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Открит урок по Конституция в училищата в България

       На 16 април 2019 г. ще се проведе Урок по Конституция във всички български училища, на който ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция.                                                                                                      В ПГЕ „А.С.Попов“ също се провежда открит урок на тази дата от 13.30 ч.

Изтегли презентация

Изтегли допълнителна информация


УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ на учениците в ЗАДОЧНА форма на обучение започват на:         за X клас – 9 март от 10 часа,                                                                                         за XI клас на 11 март от 14.30 часа.                                                                     Графиците за занятията  и изпитите са поместени на страницата „Задочна форма на обучение“.


УДЪЛЖАВАНЕ НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА –  25.01.2019 г. (включително) 

Поради задържаща се висока заболеваемост от ОРЗ и Грип и увеличаване на относителния дял на заболелите във възрастовата група 5-14г. Областният щаб за борба с грипа реши да бъде удължена грипната ваканция на учениците с оглед ограничаване на контактите на заболели и здрави лица.                                                      РЗИ – Смолян издаде предписание на РУО – Смолян за продължаване на грипната ваканция до края на седмицата

Учебните занятия ще се възобновят на 28.01.2019 г., понеделник, от 8.00 часа     по установеното седмично  разписание на часовете.


    Преустановяване на учебните занятия в област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително       / ГРИПНА ВАКАНЦИЯ /                                                     Издадено предписание  на основание чл.63, ал.2 от Закона за здравето с изх. № 11-1/18.01.2019 г. от РЗИ .

Учебните занятия ще се възобновят на 24.01.2019 г., четвъртък, от 8.00 часа     по установеното седмично  разписание на часовете.


График на учебните часове за обзор и насоки за задочна подготовка и изпитите в 10-о и 11-о клас спец. „Организация на хотелиерството“за учебната 2018/2019 г.


МОН – обръщение на министър Красимир Вълчев


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА                 е на 17.09.2018 г.  /понеделник/ от 10.00 часа. На 15.05.2018 г от 10.00 часа  ПГЕ „А.С.Попов“ ще изпрати поредния

  39 випуск  зрелостници. 

            ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЪРЖЕСТВОТО !


ПГЕ „А.С.Попов“ се включва в инициативата „РОЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

честване организирано от Министерството на образованието и науката, посветено на българския език, българската азбука и култура, и на българите по света

    Инициативата „Розите на България“ е в партньорство с Министерството на външните работи и съответните дипломатически представителства, Министерството на културата и Държавната агенция за българите в чужбина.

    На  11 май 2018 г. българи в над 40 точки по света, на публични и оживени места в чужбина децата, учителите, родителите и други представители на българската общност, съпричастни към българските неделни училища, играят единно хоро по едно и също време.

Елате при нас за да играем кръшно българско хоро на 11 май от 12.00 ч. в двора на училището.


ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ

за учениците от 8 до 11 клас е от 

31.03. до 09.04.2018 г..

Учебните занятия ще започнат отново на

10.04.2018 г. /вторник /от 8.00 часа.


На  02.03. 2018 г. /петък/ от 12.00 часа в ПГЕ „А.С.Попов“ ще се проведе тържество послучай 140 години  от Освобождението на България.                                                         ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Поради тежката зимна обстановка със Заповед № РД-09-77 от 26.02.2018 г. Кметът на Община Девин обяви за

НЕУЧЕБНИ дните 27 и 28 февруари /вторник и сряда/ и  1.март. /четвъртък/,

за всички училища на територията на общината.

Учебните занятия ще се възобновят на 2.03. /петък/ от 8.00часа.    


ПЪРВИЯТ  УЧЕБЕН СРОК

на учебната 2017 / 2018 г. приключва на 02.02.2018 г. 

  Междусрочната ваканция е от 03.02 до 06.02.2018 г.

  Начало на  ВТОРИЯ  УЧЕБЕН СРОК  07.02.2018 г. 


КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ

за учениците  VIII – XII клас е от

23.12.2017 г до 02.01.2018 г.  включително.

 Учебните занятия ще започнат на 03.01.2018 г / сряда / .


УЧИЛИЩНОТО ТЪРЖЕСТВО ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

ще се проведе  на  

22.12.2017 г. /петък /, от 11.00 часа,

пред елхата във фоайето на първия етаж на училището.

Ученическият съвет е подготвил развлекателна програма и много изненади.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ПОВЕСЕЛИМ !


СЪОБЩЕНИЕ

 На вниманието на учениците в САМОСТОЯТЕЛНА  форма на   обучение !

Заявление за явяване на   изпити през Януарската сесия 2018 г се подават в канцеларията на училището до 22.12.2017 г .    


СЪОБЩЕНИЕ

Учениците в ЗАДОЧНА форма на обучение, които не са се явили на изпити през първата сесия  на учебната 2017-2018 г . могат да се явят на изпити на  Първата поправителна сесия през м. януари 2018 година. Необходимо е да подадат заявление в канцеларията в срок до 22 декември 2017 г.


 Уважаеми ученици, родители, учители и гости,

На 15.09.2017 г. в 10.00 ч. ще се състои откриване на учебната 2017/2018 година.  Тържеството ще се проведе в двора  на ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !


Дирекцията

ОБЯВЯВА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  за УЧИТЕЛИ по:

Български език и литература

Английски език

Математика, Информатика и Информационни технологии

В срок до 1.09.2017 г. включително кандидатите  представят в канцеларията на училището:      Заявление, Професионална автобиография, Копие на диплома за степен на образование и специалност и Копия на документи за професионална квалификация.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  за сесия Август-Септември са на:

Български език и литература  – 28.08.2017 г. /понеделник/

ДИ по Теория на специалността 08.09.2017 г. /петък/

Практика по специалността11.09.2017 г. / понеделник/

Срокът за подаване на заявления за полагане на ДИ за СПК е 01.09.2017 г.

 Подалите заявление за полагане  на  изпитите,  да се явят в училище на посочените дати,  не по-късно от  7.45 часа

___________________________________________________________

Изпитът  по ТЕОРИЯ  на специалността   е на 09.06.2017 г /петък/ ,                             а по ПРАКТИКА – на 12.06.2017 г /понеделник/.                                                                                   Всички подали заявление за полагане  на  изпитите,  да се явят в училище на посочените дати,  не по-късно от  7.45 часа

ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ  за учениците от 12 клас е  от 16 до 18 май 2017 г. Желаещите да се явят на поправителни изпити,  трябва да подадат заявление в канцеларията на училището –  до 10 май 2017 г 

ПРОЛЕТНАТА  ВАКАНЦИЯ  Е:                                                                                                    от  08.04.2017 г.  до  17.04.2017 г. вкл. –  за учениците от  IX, X и  XI клас                 от 13.04.2017 г.  до  17.04.2017 г. вкл. –   за  учениците XII клас                          Учебните занятия започват  отново на 18.04.2017 г. от 08.00 ч.

      ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ за учениците от 9,10 и11 клас е от 4.02. до 8.02.2017 г включително. Учебните занятия за втория срок започват на 9.02.2017 г от 8.00 ч.  За учениците от 12 клас зимната ваканция е от 04.02. до 06.02. 2017 г включително. Учебните занятия за втория учебен срок, с тях ,започват на 07.02.2017 г. от 08.00 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и кмета на Община Девин Красимир Даскалов.     Причините са влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава.

Учениците  трябва   да се върнат в класните стаи на 9  януари (понеделник).


СЪОБЩЕНИЯ

         1.  Учениците в задочна  форма на обучение, които не са се явили на изпити       през м.ноември  могат да се явят през                                                                                                           Януарската сесия, която е от 10 до 20. 01.2017 г .                                              Желаещите подават  заявление в канцеларията на училището                       до 23.12.2016 г .

        2. За явяване на изпити  през  Януарската сесия, която е от 10 до 20.01.2017 г      учениците в самостоятелна форма на обучение трябва да подадат заявление,       в    канцеларията на училището,                Срок – до 23.12.2016 г                                                                          


СЪОБЩЕНИЕ

за учениците ЗАДОЧНА форма на обучение

Уведомяваме   ви , че присъствените занятия за Първата сесия на обучение започват на 17.10.2016 г. от 12.00 часа,  в стая № 16,  намираща се на втория  етаж.


СЪОБЩЕНИЕ

Откриването на 2016/2017 учебна година е на 15.09.2016г от 10.00 ч

в двора на училището. Всички ученици да се явят в училището до 9.45ч.


ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

сесия Август – Септември  2016 г , ще се проведат на:                                                 29.08. – Български език и литература                                                                            30.08. – Биология и ЗО,    География и икономика                                                     Начало на   изпитите – 8.00 часа.                                                                    Зрелостниците изявили желание за  явяване на ДЗИ са допуснати и следва да са в сградата на училището  в деня на изпита  в 7.45 часа и да носят лична карта.    …………………………………………………………………………………………………………………………….

Зрелостниците, които желаят да се явят на  Държавни зрелостни изпити  на      сесия  Август- Септември   2016 г  трябва да подадат заявление в канцеларията на училището  в срок от 04.07 до 15.07.2016 г 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До 24.06.2026 г / петък / учениците  незавършили  12 клас трябва да  подадат в канцеларията на училището   заявление за полагане на поправителни изпити през Юлската сесия на 2016 г .

Учениците в Самостоятелна форма на обучение в срок до 24.06.2016 г  / петък / трябва да подадат в канцеларията на училището  заявление за изпити през Юлската сесия на 2016 г.  

ПОЗДРАВЯВАМЕ  ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ЗА ПОКАЗАНИТЕ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ  НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  ПРЕЗ МАЙ 2016 г            И ИМ ЖЕЛАЕМ ВСЕ ТАКА ДОСТОЙНО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ                                  И ДА ПРЕОДОЛЯВАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В ЖИВОТА!

                                            от Учителския колектив и Директора 

Всички зрелостници явили се на държавен зрелостен изпит на 18  и 20 май 2016г  могат   да видят своите изпитни работи,                                                                     на 8, 9 и 10 юни  2016 г. от 09:00 до 12:00 часа., в дирекцията на училището.

Ръководството и учителският колектив на „А.С.Попов“-гр.Девин уведомяват, че ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2016г. и ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО ще се проведе на 13.05.2016г. от 10.00 ч.

 


Държавните зрелостни изпити ще се проведат на :

18.05.2016г. по Български език и литература

20.05.2016г. по втори предмет по избор.

В деня на изпита зрелостниците да се явят в училището в 7.30 ч. и да носят:

1.Документ за самоличност

2.Служебна бележка за допускане до ДЗИ

3.Черен химикал


Държавните изпити за придобиване професионална квалификация

ще се проведат на : 10.06.2016г.- теория на специалността

                                 13 и 14.06.2016г. – практика на специалността .

Подаване на заявления – до 10.05.2016г.


ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА  

 ВИПУСК 2016

На 22.06.2016 година ( сряда ), от 10:00 часа, в ПГЕ „А. С. Попов“ – в 12 стая,  ще се извърши официално връчване на:

ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

И

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


 

На 24.02.2016 г. беше отбелязан Световния ден на борбата с тормоза в училище