Спортен календар

СПОРТЕН  КАЛЕНДАР

на мероприятията на ПГЕ „А. С. Попов”, град Девин

 през учебната 2022/2023 година

15.09.2022г.    Начало на спортно – тренировъчната година.

Месец септември 2022г.   Европейски ден на спорта в училище – състезателни игри между отбори в отделните класове и турнир по тенис на маса, футбол, волейбол, баскетбол, състезателни щафетни игри. Място на провеждане спортна база на ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин

Отговорник: Съби кафеджиев

 

Месец октомври 2022г. Турнир по футбол и тенис на маса между класовете. Място на провеждане –  спортна площадка в квартал „Врътлек“, зала за тенис на маса в ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин

 

Отговорник: Съби Кафеджиев.

 

Месец ноември 2022г. Вътрешно училищен кръг от ученически игри. Място на провеждане – спортна база на спортна база на ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин

Отговорници: Съби Кафеджиев

 

20.12.2022г.–23.12.2022г. Коледен турнир между отбори от VIII-X; XI-XII класове по  тенис на маса, шах мат. 

Отговорници: Съби Кафеджиев.

 

Месец февруари 2023г. Общински кръг от ученически игри. 

Място на провеждане – спортна площадка в квартал „Врътлек“, физкултурен салон  на СУ „Христо Ботев“, град Девин.

Отговорници: Съби Кафеджиев.

 

Месец март.2023 г. Областен кръг от ученически игри за отборите по тенис на маса и шах мат.

Отговорник: Съби Кафеджиев.

 

25.04.2023г.-29.04.2023г.   Седмица на волейбола. Място на провеждане – спортна площадка на ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин

Отговорник: Съби Кафеджиев.

 

Месец май 2023г.   Спортен празник. Място на провеждане градски стадион.

Отговорник: Класни ръководители

20.06.2023г.-25.06.2023г.  Турнир „Аз обичам спорта” за ученици от VIII  – XI клас в следните спортове – волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса и шах мат. Място на провеждане – спортна база на ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин. 

Отговорници: Съби Кафеджиев.