Спортен календар

СПОРТЕН  КАЛЕНДАР

на мероприятията на ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин

 през учебната 2021/2022 година

15.09.2021г.    Начало на спортно – тренировъчната година.

Месец септември 2021г.   Европейски ден на спорта в училище – състезателни игри между отбори в отделните класове и турнир по тенис на маса, футбол, волейбол, баскетбол, състезателни щафетни игри. Място на провеждане спортна база на ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин

Месец октомври 2021г. Турнир по футбол и тенис на маса между класовете. Място на провеждане –  спортна площадка в квартал „Врътлек“, зала за тенис на маса в ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин

Месец ноември 2021г. Вътрешно училищен кръг от ученически игри. Място на провеждане – спортна база на ПГЕ „А. С. Попов”, град Девин

20.12.2021г.–23.12.2021г. Коледен турнир между отбори от VIII-X; XI-XII класове

Месец февруари 2022г. Общински кръг от ученически игри.

Място на провеждане – спортна площадка в квартал „Врътлек“, физкултурен салон  на СУ „Христо Ботев“, град Девин

Месец март.2022 г. Областен кръг от ученически игри за отборите по тенис на маса и шах мат.

25.04.2022г.-29.04.2022г.   Седмица на волейбола. Място на провеждане – спортна площадка на ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин

Месец 19.05.2022г.   Спортен празник. Място на провеждане градски стадион.

20.06.2022г.-24.06.2022г.  Турнир „Аз обичам спорта” за ученици от VIII  – XI клас в следните спортове – волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса и шах мат. Място на провеждане – спортна база на ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин.