Бизнес администрация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

346  СЕКРЕТАРСКИ И ОФИС ДЕЙНОСТИ

ПРОФЕСИЯ:           346010     ОФИС-МЕНИДЖЪР

СПЕЦИАЛНОСТ:    3460101   БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ

Пълният курс на обучение за ІХХІІ клас дава възможност за:

  • придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно  образование;
  • придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална  квалификация;
  • придобиване право за явяване на изпити за правоспособност, изисквана за упражняването на професията.

Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ  клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Офис-мениджър, специалност Бизнес-администрация.

Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.