Професионална квалификация

Заповед  за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година


ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА  ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА за придобиване степен на професионална квалификация СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г.   ще се проведат на:                                                   09.09. – Теория                                                                                                               12.09. и 13.09. – Практика.                                                                                           Срокът за подаване на заявления за полагане на ДИ  е 02.09.2016 г .                            ………………………………………………………………………………………………………………………………

Важни дати:

до 10.05.2016г.
Подаване на заявления
10.06.2016г.
Държавен изпит по теория
13 и 14.06.2016г. Държавен изпит по практика