Професионална квалификация

 


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА  ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА за придобиване степен на професионална квалификация

Важни дати:

до 17.03.2021г.
Подаване на заявления
04.06.2021г.
Държавен изпит по теория
07.06.2021г. Държавен изпит по практика