ДОС

ДОС за придобиването на квалификация по професия

 

522010 Електротехник от област на образование „Техника“ (публ. 08.03.2023 г.)

522020 Електромонтьор от област на образование „Техника“ (публ. 06.10.2021 г.)

523080 Монтьор по автоматизация от област на образование „Техника“ (публ. 12.04.2023 г.)

726010 Изпълнител на термални процедури

762030 Помощник-възпитател (публ. 08.04.2020 г.)

811060 Ресторантьор (публ. 01.04.2020 г.)

Модел Дипломен проект