Иновации в действие 2021

Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации 23-26 юни 2021г.

УЧИЛИЩЕ ДОМАКИН:  ПГЕ „А. С. ПОПОВ“ – ГР. ДЕВИН

ПАРТНЬОРСКИ УЧИЛИЩА:

  • ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“, ГР. ХАСКОВО – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

  • ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ДЕВИН

ПОКАНА

Колаж

Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации

ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“, ГР. ХАСКОВО  (09-12.06.2021г.)