НП „Бизнесът преподава“

На 09 и 10 юни тази година се проведе семинар по НП „Бизнесът преподава“- Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ с ученици от осми, девети и десети клас със специалности: „Електрообзавеждане на производството“, „Автоматизирани системи“ и „Автоматизация на производството.“

Целта на настоящата програма е да се повиши  качеството на преподаване и формирането на знания и умения у учениците в областта на 3D печата.

♦ От ключово значение, за тяхното ранно кариерно развитие, е информирането им за най-новите тенденции, свързани с техниката и технологиите;

♦ Запознаването им с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и добрата подготовка за работа след училище.

Лектор и представител на фирма „АТЛАСКОМ ООД“-Цветелина Рашкова- демонстрира пред учениците как се работи с 3D принтер. С негова помощ, може да се отпечатват детайли с различни форми при създадени 3D модели, резервни части, изобретения, моделирани със собствен уникален дизайн, или стандартизирани елементи. Интересът от страна на учениците беше огромен, изпълнен с любопитство как точно се прилагат отражения на 3D обекти.