Обучение


Училищни учебни планове 2022-2023 

ЗаповедПротокол / ИФО

VIIIа клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас 2022.xlsx – ЕОП

VIIIб клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“– с очакван недостиг   уч.план 8 клас 2022.xlsx – АС и

7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА уч.план 8 клас 2022.xlsx – изпълнител ТП

IXа клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг уч.план 9 клас 2022.xlsx – ЕОП2

IXб клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“– с очакван недостиг уч.план 9 клас 2022.xlsx – АС и

7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА уч.план 9 клас 2022.xlsx – Изп.терм

X а клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг уч.план 10 клас-2022.xlsx – АС

Xб клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 10 клас-2022.xlsx – ЕОП и

7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг  уч.план 10 клас-2022.xlsx – възпитател

XI а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация уч.план 11 клас-2022.xlsx – АНП

XII клас            –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 12 клас-2022.xlsx – ктт

и 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 12 клас-2022.xlsx – ОХ

 

Училищни учебни планове 2021-2022

VIIIа клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг уч.план 8 клас 2021 ЕО

VIIIб клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“– с очакван недостиг уч.план 8 клас 2021 АС  и

7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА уч.план 8 клас 2021 ИТП

IX а клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг уч.план 9 клас 2021 АС

IXб клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 9 клас 2021 ЕО и

7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг  уч.план 9 клас 2021 ПВ

X а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация уч.план 10 клас 2021 АНП

Xб клас         – 5410501 „Хранително-вкусова промишленост“ – с очакван недостиг уч.план 10 клас 2021 ХВП

XI клас            –  5230501 „Компютърна техника и технологии“уч.план 11 клас 2021 КТТ

и 8110101 „Организация на хотелиерството“уч.план 11 клас 2021 ОХ

XII клас           –  5230501 „Компютърна техника и технологии“уч.план 12 клас 2021 ктт

и 3451204 „Икономика и мениджмънт“уч.план 12 клас 2021 им

 

Училищни учебни планове 2020-2021

VIIIа клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг уч.план 8 клас АС

VIIIб клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас ЕОП и

7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас ПВ

IX а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация уч.план 9 клас АНП

IXб клас         – 5410501 „Хранително-вкусова промишленост“ – с очакван недостиг уч.план 9 клас ХВП

X клас            –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 10 клас КТТ   и 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 10 клас ОХ1

XI клас           –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 11 клас КТТ и 3451204 „Икономика и мениджмънт“ уч.план 11 клас ИМ

XII клас         – 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 12 клас ОХ