Съобщения

 

В срок до 10.12.2022г се приемат заявки от работодатели за обучение в дуална форма на обучение. zayavka


По случай откриването на новата 2022-2023 учебна година,

ръководството на ПГЕ „А. С. Попов” – гр. Девин, най-учтиво Ви кани да присъствате на тържеството, което ще се състои на 15.09.2022 г. от 10:00 ч. в двора на училището.


Свободни места за ученици за учебната 2022-2023 година

Осми клас

Специалност Брой свободни места
5220204 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 6
5230801 АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ 8
7260101 ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ 6

Девети клас

Специалност Брой свободни места
5220204 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 6
5230801 АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ 8
7260101 ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ 3

Десети клас

Специалност Брой свободни места
5220204 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 5
5230801 АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ 5
762030 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ 5

Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на училището

срок целогодишен

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Учител по математика – 0,5 щат

Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на училището

Срок до 08.09.2022г.