Съобщения

Грипна епидемия до 31 януари 2024 година заповед 

Грипна епидемия 18-24 януари 2024 година заповед грипна обстановка


Свободно работно място:

  1. Социален работник свободно място социален работник

срок за подаване на документи: 27.10.2023 г. до 16:00 ч.

Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на училището


Свободни работни места:

  1. Учител по теория – ПН Електротехника и енергетика
  2. Заместник директор с преподавателска норма –  ПН-Здравеопазване

срок за подаване на документи: 29.08.2023 г. до 16:00 ч.

Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на училището


Здравни осигуровки за завършващи ученици

видео

Приложение 1 – текст съобщение


В срок до 10.12.2022г се приемат заявки от работодатели за обучение в дуална форма на обучение. zayavka