За Вас ученици …

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – 8 клас 2017/2018


– Компютърна техника и технологии

– Организация на обслужването в хотелиерството

– Бизнес – администрация

               – Организация на хотелиерството  9  клас

               – 8 клас Икономика и мениджмънт


 

Г Р А Ф И К

за консултации през І-ви срок на учебната 2017 / 2018 год.

 

Учител Предмет Ден час кабинет
1. Зелма Белберова  Философия, Психология и логика Четвъртък 14 30 13
2. инж. Петър Пейков ЗПП и ЗИП за специалността КТТ Сряда 14 30 24
3. Фикри Хърлов Математика, ИТ, Информатика Четвъртък 14 30 25
4. Севда Моллова Английски език, Френски език,ЧЕП Понеделник 14 30 13
5. Адриана Прингова География, История, Свят и личност, Етика и право,Философия Четвъртък 14 30 23
6. Бинка Иванова Биология и ЗО, Химия и ООС, Физика,Музика, Изобразително изкуство Вторник 14 30 22
7. инж. Снежана Василева ЗПП Икономически дисциплини Понеделник 14 30 27
8. Димитър Вишанин Учебна практика – спец. „КТТ“ Вторник 14 30 2
9. инж. Севда Синапова ЗПП и ЗИП за  специалности КТТ, ОХ  и ООХ Вторник 14 30 26
10. Аделина Кирилова ЗПП и ЗИП за специалности БА,ООХ и ИТ Вторник 14 30 14
11. Христина Кичукова Английски език, ЧЕП Сряда 14 30 15