Обучение


Училищни учебни планове 2023-2024 

Заповед   Протокол  

VIIIа 1 група       – 5220101 „Електрически машини и апарати“ – ДУАЛНА – с очакван недостиг – типов част1 част 2 А Б  –  8 клас ЕМА 2023

VIIIа 2 група        – 5230801 „Автоматизирани системи“–ДУАЛНА – с очакван недостиг – типов8 клас АС 2023 

VIIIб 1 група         -7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА – типов – 8 клас ИТП 2023

VIIIб 2 група         – 8110602 „Ресторантьор“ – ДУАЛНА – с очакван недостиг – типов- 8 клас Рест 2023

IXа клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг 9 клас ЕОП 2023

IXб клас   1 група    – 5230801 „Автоматизирани системи“– с очакван недостиг 9 клас АС 2023

IXб клас   2 група    – 7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА 9 клас ИТП 2023

Xа клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг 10 клас ЕОП 2023

Xб клас   1 група    – 5230801 „Автоматизирани системи“– с очакван недостиг 10 клас АС 2023

Xб клас   2 група    – 7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА 10 клас ИТП 2023

XI а клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг 11 клас АС 2023

XIб клас  1 група      – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  типов 1  А Б11 клас ЕОП 2023

XIб клас  2 група  – 7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг – типов11 клас ПВ 2023

XII а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация –  типов А Б  – 12 клас АНП 2023 

 

Училищни учебни планове 2022-2023 

ЗаповедПротокол / ИФО

VIIIа клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас 2022.xlsx – ЕОП

VIIIб клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“– с очакван недостиг   уч.план 8 клас 2022.xlsx – АС и

7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА уч.план 8 клас 2022.xlsx – изпълнител ТП

IXа клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг уч.план 9 клас 2022.xlsx – ЕОП2

IXб клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“– с очакван недостиг уч.план 9 клас 2022.xlsx – АС и

7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА уч.план 9 клас 2022.xlsx – Изп.терм

X а клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг уч.план 10 клас-2022.xlsx – АС

Xб клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 10 клас-2022.xlsx – ЕОП и

7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг  уч.план 10 клас-2022.xlsx – възпитател

XI а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация уч.план 11 клас-2022.xlsx – АНП

XII клас            –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 12 клас-2022.xlsx – ктт

и 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 12 клас-2022.xlsx – ОХ

 

Училищни учебни планове 2021-2022

VIIIа клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг уч.план 8 клас 2021 ЕО

VIIIб клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“– с очакван недостиг уч.план 8 клас 2021 АС  и

7620301 „Изпълнител на термални процедури“ –ДУАЛНА уч.план 8 клас 2021 ИТП

IX а клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг уч.план 9 клас 2021 АС

IXб клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 9 клас 2021 ЕО и

7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг  уч.план 9 клас 2021 ПВ

X а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация уч.план 10 клас 2021 АНП

Xб клас         – 5410501 „Хранително-вкусова промишленост“ – с очакван недостиг уч.план 10 клас 2021 ХВП

XI клас            –  5230501 „Компютърна техника и технологии“уч.план 11 клас 2021 КТТ

и 8110101 „Организация на хотелиерството“уч.план 11 клас 2021 ОХ

XII клас           –  5230501 „Компютърна техника и технологии“уч.план 12 клас 2021 ктт

и 3451204 „Икономика и мениджмънт“уч.план 12 клас 2021 им

 

Училищни учебни планове 2020-2021

VIIIа клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг уч.план 8 клас АС

VIIIб клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас ЕОП и

7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас ПВ

IX а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация уч.план 9 клас АНП

IXб клас         – 5410501 „Хранително-вкусова промишленост“ – с очакван недостиг уч.план 9 клас ХВП

X клас            –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 10 клас КТТ   и 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 10 клас ОХ1

XI клас           –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 11 клас КТТ и 3451204 „Икономика и мениджмънт“ уч.план 11 клас ИМ

XII клас         – 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 12 клас ОХ