ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“ 2020-2024

“Уеб програмиране”- Учебна програма 9 клас

“Уеб програмиране”- Учебна програма 10 клас

“Уеб програмиране”- Учебна програма 11 клас

“Уеб програмиране”- Учебна програма 12 клас

Протокол от заседание на Обществения съвет

Извлечение от Протокол от заседание на Педагогическия съвет

ПГЕ Девин – Формуляр за кандидатстване ИУ 2020

 Решение № 584 на МС от 20.08.2020 г.

Дейности:

  • През 2020 година в училището е открита нова компютърна зала с 10 нови компютърни системи за осъществяване на дейностите по проекта

  • В началото на 2021 година е въведен електронен училищен звънец – програмиране и поддръжка се извършва от специалистите в училище

 

  • През 2021 година е закупен пречиствател за въздух, който се управлява от разстояние

 

  • През 2021 година е направена първата снимка с дрон

Иновации в действие 2021

Иновации в действие 2022

Иновации в действие 2023

Иновации в действие 2024