Конспекти

2022 – 2023

Професионална култура и общуване 9 РПП

2020-2021

Философия 8, 9, 10

IX клас

Техническо чертане и документиране, ИнформатикаИнформационни технологииИстория, Английски език 9 кл., Биология 9 кл., Въведение в професията 9 кл., Въведение в РС 9 кл.Екология в туризма 9 кл., Електротехника 9 кл., Математика 9 кл., Психология и логика 9 кл., Туристически ресурси 9 кл., Физика 9 кл., Химия 9 кл., Чужд език по професията – Англ.ез. 9 кл.,

X клас 

ФизикаИнформационни технологииКТТ Програмиране, ЗБУТ 10 кл., Биология 10 кл., Български език и литература 10 кл., Етика и право 10кл., Икономика 10 кл., Математика 10 кл., ОФКР 10 кл., Производствена практика-ООХ-10 кл., Учебна практика ОФКР 10 кл., Химия 10 кл., Чужд език по професията – Англ.ез. 10 кл.

XI клас

Практичиски изпит ОФКР, Маркетинг в туризма 11 кл.Счетоводство и отчетност в туризма 11 кл.Предприемачество 11 кл., Компютърни мрежи 11 кл., Български език и литература 11 кл., История и цивилизация 11 кл., Математика 11 кл., Периферни устройства 11 кл., Производствена практика – ООХ 11 кл., Професионална етика и туристическо поведение 11 кл., Технология на хотелиерското обслужване 11 кл., Философия 11 кл., Чужд език по професията – Англ.ез. 11 кл.

XII клас

Математика,  КТТ Чужд език по професията, ТДДТ 12 кл., Български език и литература 12 кл., ИМДК 12 кл., Охранителни мерки и безопасност 12 кл., Производствена практика 12 кл. – ООХ, Свят и личност 12 кл., Технология на хотелиерското обслужване 12 кл., Учебна практика по ТДДТ 12 кл., Учебна практика по ТХО 12 кл., Чужд език по професията – Англ.ез. 12 кл.